Infradata referenties

De partijen waar wij aan leveren

Infrax

Company

Infrax verzorgt de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van alle leidinggebonden nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en/of riolering) op het grondgebied van de gemeenten die daarvoor bij de verschillende distributienetbeheerders aangesloten zijn.